Over Ons

2 dagen les op het CLW

In ons CLW volg je 15 uren les per week. Je hebt maar 2 vakken: - 7 uren algemene vorming (AV) In het deeltijds onderwijs bestaan er geen "vakken" zoals in het voltijds onderwijs. We werken rond thema's die je helpen om je weg te vinden in de maatschappij. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, bankieren, gezondheid... Ons team van leerkrachten is flexibel. We voegen daarom af en toe thema ’s toe die interessant kunnen zijn voor de klasgroep. Bij AV krijg je ook ondersteuning voor je beroepsopleiding. vb woordenschatoefeningen i.v.m. je opleiding. Daarnaast bespreken we regelmatig de actualiteit: Wat gebeurt er in de wereld, ons land, het Brussels Gewest, de gemeente,…? Tenslotte hebben we bij AV ook aandacht voor andere talen dan het Nederlands: In de tweede en derde graad krijg je Frans, zo veel mogelijk afgestemd op je eigen niveau. - 8 uren beroepsgerichte vorming(BGV) De lessen beroepsgerichte vorming sluiten zo dicht mogelijk aan bij de arbeidservaring die je opdoet op de tewerkstellingplaats. De lessen zijn vooral praktijkgericht en brengen je de nodige inzichten bij in de job.

Dagindeling:

Algemene vorming (AV): van 8u40 tot 11u van 11u20 tot 13u van 13u50 tot 15u40 Beroepsgerichte vorming (BGV): van 8u40 tot 11u van 11u20 tot 13u van 13u50 tot 16u30
Voor de jongeren die de beroepsopleiding keukenmedewerker, hulpkelner/kelner of hulpkok/kok volgen kan hiervan afgeweken worden.

3 dagen werkplekleren op de werkvloer

3 dagen per week leer je op de werkvloer. Dit kan door te werken in een bedrijf of in een instelling waar je ervaring opdoet en praktijkopleiding krijgt. De trajectbegeleider van het CLW zoekt samen met jou naar een geschikte werkplek en begeleidt je tijdens je werk. Bij een arbeidscontract krijg je ook een loon. Vooraleer te beginnen in een echt bedrijf (wat niet eenvoudig is, zeker als je nog vrij jong bent) kan je werkervaring opdoen in een brugproject. Je wordt hier beter begeleid en krijgt meer kansen om te leren. Vooraleer je kan beginnen werken, wordt je voorbereid op je tewerkstelling in het voortraject OP-stap. Je leert hier solliciteren en maakt een eerste maal kennis met de werkvloer.

Persoonlijk ontwikkelingstraject

Misschien loopt het voor jou niet allemaal van een leien dakje en heb je tijdelijk nood aan een meer intense begeleiding. Samen met het CLB kan dan overwogen worden of je niet best een tijdje wordt opgevangen in een persoonlijk ontwikkelingstraject. Een toeleiding naar een P.O.T. kan enkel via een gemotiveerd verslag van het CLB. In een persoonlijk ontwikkelingstraject kan een begeleider van heel nabij inspelen op je noden en verwachtingen. Samen met jou, je ouders, het CLB en het centrum deeltijdse vorming dat je begeleidt, wordt daar voor jou het meest geschikte traject uitgezet en besproken. We houden nauw contact met de begeleiders en er wordt regelmatig overlegd om je vorderingen te bespreken. Welke getuigschriften kan je halen op het CLW Op het einde van je beroepsopleiding krijg je een kwalificatiegetuigschrift. In het CLW kan je ook een getuigschrift 2-de graad seconder onderwijs behalen(=slagen in het 4-de jaar BSO) en zelfs je diploma secundair onderwijs. Hiervoor moet je wel voldoen aan de eindtermen in algemene vorming en moet je voldoende maanden gewerkt hebben.

Er is meer...

Op ons CLW kan je ook bijkomende attesten behalen zoals: -brevet heftruckchauffeur -VCA-brevet -EHBO -theoretisch autorijexamen