ESF

SAMEN NAAR DE TOP

Oproep ESF

Naar aanleiding van de conceptnota Duaal Leren bis, werden vier sporen voor pilootprojecten uitgerold. Het ESF-Agentschap lanceerde hiertoe een oproep “Innovatieve proefprojecten duaal leren en werken”. Het financiert projecten uit het werkveld met als doel één of meerdere aspecten van het nieuwe concept duaal leren en werken op een innovatieve manier te onderzoeken en uit te testen in de praktijk. De kennis en ervaringen uit die innovatieve projecten worden gedeeld in een overkoepelend Lerend Netwerk van Syntra Vlaanderen, zodat het beleid ze onmiddellijk kan meenemen in de regelgeving voor het nieuwe stelsel. Naast werkplek 21 en studierichtingen die duaal leren zullen aanbieden vanaf 1 september 2016, zijn er ook proeftuinen van de ESF-projectoproep 330 “Innovatieve projecten duaal leren”. 

Zo werd het project 'Naar de top' van het Don Bosco Technisch Instituut uit Sint-Pieters-Woluwe een project die in Brussel op een innoverende manier aan de slag ging.

Projectvoorstel

We zagen deze oproep als een kans om vanuit een unieke positie samen met verschillende partners stappen te zetten in de toepassing en hertaling van het systeem duaal leren in een hoofdstedelijke context.  We vinden het belangrijk dat Vlaanderen op die manier mee blijft inzetten op haar hoofdstad en de stedelijkheid als laboratorium kan gebruiken voor het opzetten van noodzakelijke vernieuwingen in een diverse omgeving. Vanuit die eigenheid maken we de vertaalslag naar Vlaanderen gericht op zowel het vormingswerk, Cultuur en jeugdpartners daarbij; naar bredere onderwijsactoren (CLW’s en scholen) en naar een werkgeversnetwerk dat los van grenzen zelf ook oog heeft voor inzetbaarheid van competenties.  

Door het opzetten van een hechte samenwerking tussen Werk, Onderwijs en Vormingsorganisaties en Vrijetijdsorganisaties(Cultuur/Jeugd/Sport) wilden we vraag en aanbod van onderwijs en arbeidsmarkt beter op mekaar afstemmen en zo jongeren dichter bij de werkvloer en vice versa brengen.

In het kader van ons projectvoorstel voerden we 3 projecten uit in de vorm van aanvullende modules op bestaande opleidingen om op deze wijze beter in te spelen op de noden van de arbeidsmarkt:

één gericht op een klimopleiding voor de leerlingen uit de industriële schildersopleiding van het CLW Woluwe een tweede gericht op de creatie van een nieuwe innovatieve opleiding die een meerwaarde vormt voor de school.

Waarom en wie in ons partnerschap

Een aantal partners besliste vanuit hun werking met eenzelfde doelpubliek om gezamenlijk het dossier ‘Samen naar de top’ in te dienen, dat door ESF werd goedgekeurd.

Groep Intro vzw biedt kansen via vorming, leerplichtonderwijs, opleidingen, trajectbegeleiding, job coaching, werkervaring en sociale economie. Groep Intro wil de kwetsbare groep een stem geven in de samenleving en hen ondersteunen op drie verschillende domeinen: arbeid, vrije tijd en scholing.

In het Centrum Leren en Werken (CLW) Don Bosco Woluwe, studeren jongeren tussen 15 en 25 jaar voor het behalen van een beroepscertificaat, een getuigschrift en/of een diploma secundair onderwijs. Jongeren komen er 2 dagen naar school en vullen hun opleiding verder aan met 3 dagen ervaring op de werkvloer of met een traject dat hen voorbereidt op werk. De school richt zich in de eerste plaats op de Brusselse jeugd en wordt bezocht door een zeer gediversifieerd publiek van jongeren uit alle hoeken van de wereld en met verschillende achtergronden.

De Leerwinkel informeert, begeleidt en oriënteert Brusselse jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar die interesse betonen voor het Nederlandstalige onderwijs- en opleidingsaanbod in Brussel. Bij de Leerwinkel Brussel kan je terecht voor begeleiding bij het opstellen van een leertraject of het maken van de juiste studiekeuze. De Leerwinkel Brussel verleent een geïntegreerde dienstverlening in samenwerking met de Brusselse Werkwinkels.

Beci vertegenwoordigt duizenden ondernemingen, behartigt hun belangen en biedt hen talloze diensten aan voor een beter beheer van hun zaak. BECI neemt deel aan onderhandelingen bestemd voor verschillende sectoren, en vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de Brusselse ondernemingen bij de lokale, federale en internationale overheden. BECI geeft advies op vlak van fiscale, sociale en handelswetgeving, regionale economie, internationale handel, Europese aangelegenheden, het oprichten en overlaten van bedrijven, geeft steun aan bedrijven in moeilijkheden,… .

Leerlingen op en top

Op 17 december 2016 behaalden vijf jongeren van de opleidingen Decoratieve en Industriële schildertechnieken van het Centrum Leren en Werken Don Bosco Woluwe hun attest ‘werken op hoogte’ bij de Outsiderclub in Oudenaarde. Zes weekends lang hebben deze vijf ambitieuze jongemannen hun zaterdag of zondag vrijgemaakt om in de klimzaal te wennen aan hoogte en om hun klimtechnieken te ontwikkelen en te verbeteren. Ze hebben een zeer diverse achtergrond (van nieuwe vluchteling tot generatiemigrant) maar volgden de cursus met enkel één doel; hun ambities/dromen waarmaken.

Bovenstaand experimenteel project werd mogelijk gemaakt door het ESF (Europees Sociaal Fonds) en kadert binnen het nieuwe concept Duaal Leren. Uit uitgebreid onderzoek is immers al vaak gebleken dat de arbeidsmarkt geen jongeren met de juiste competenties en attitudes vindt voor bepaalde openstaande vacatures, terwijl vele jongeren net geen werk vinden, een contradictie waar ESF en het Concept Duaal Leren een oplossing voor willen bieden. Zo ontstond een samenwerkingsverband tussen CLW Woluwe, Groep INTRO vzw, Beci en de Leerwinkel Brussel en daaruit het project ‘Samen naar de top’.

Uit vooronderzoek bleek dat werkgevers nood hebben aan arbeidskrachten die naast de schildercompetenties ook de vaardigheden hebben voor het werken op hoogte. Werken op hoogte vormt een uitdaging en vereist extra competenties bij jonge schilders. Er worden specifieke technieken vereist die niet in de schildersopleiding kunnen worden aangeboden maar een extra troef vormen voor een mogelijke tewerkstelling.

Vertrekkende van de noden op de arbeidsmarkt en de competenties en interesses van de jongeren hebben we gekozen voor een klimopleiding in samenwerking met The Outsiders Club, die een programma uitwerkte op maat van de arbeidsmarkt, de schildersopleiding en de competenties en kwaliteiten van de jongeren.

Goed gereedschap is het halve werk.

Op donderdag 10 november zijn wij van start gegaan met de opleiding kleine verbrandingsmotoren, deze opleiding hebben wij gekoppeld aan de opleiding hovenier. Dit met de intentie om de jongeren meer kansen te geven op arbeidsmarkt met name in hun sector.

Afbeeldingsresultaat voor Tuinmachines

We zijn van start gegaan met 6 jongeren en deze konden een attest van Verworven competenties behalen. Het hoofddoel was de jongeren een basis mee te geven over te werking van hun machines

Dit experimenteel project werd mogelijk gemaakt door ESF (Europees Sociaal Fonds) en kadert binnen het nieuwe concept Duaal Leren. Het is een samenwerkingsverband tussen CLW Woluwe, Groep INTRO vzw, Beci en de Leerwinkel Brussel. De zes jongeren lopen school in het Centrum Leren en Werken waar ze een opleiding binnen het domein hovenier volgen. Ze hebben een zeer diverse achtergrond (van nieuwe vluchteling tot generatiemigrant) maar volgen de cursus met enkel één doel; hun ambities waarmaken. De belangrijkste inrijpoort tot integratie en een inkomen is werk, het vinden van een job staat dan ook centraal voor deze jongeren. De afstand tot de Brusselse en Vlaamse arbeidsmarkt is echter een vaak schrijnend probleem. De arbeidsmarkt vindt geen jongeren met de juiste competenties en attitudes terwijl de jongeren geen werk vinden. Een contradictie waar wij een oplossing voor willen bieden.

Gerelateerde afbeelding

Om hen maximaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt en hun toegang te versterken, bevroegen de verschillende partners in het project diverse werkgevers uit dit specifieke jobdomein. Hieruit bleek dat de meeste kandidaat arbeiders geen notie hebben over de techniek van hun gereedschap en dan ook zelf geen noodherstellingen kunnen uitvoeren, of de juiste informatie geven aan de techniekers bij grotere Om de kloof te dichten tussen de noden op de arbeidsmarkt en de competenties en interesses van de jongeren, zijn we actief op zoek gegaan naar partners. Deze vonden we in eigen rangen waar onze Technisch Adviseur een diploma autotechnieken heeft, hij heeft een programma uitgewerkt op maat van de arbeidsmarkt, de opleiding hovenier en de competenties en kwaliteiten van de jongeren.

leerlingen verkennen de wereld

Deze module beoogde de leerlingen van het CLW Woluwe die de opleiding tot kok volgen, competenties te laten verwerven in de keuken die aan aanvulling en verbreding zijn van de klassieke horeca koksopleiding en hun zo extra kansen biedt op de arbeidsmarkt.

foto van Emil ILiev.

Waar de horeca vroeger vooral een heel klassiek aanbod van Belgisch-Franse keuken had, zowel in de klassieke brasserieën, in de hotels als in de sterrenrestaurants, zien we dat er de laatste tijd heel wat beweegt op het vlak van voeding. Eerst en vooral is er de vraag naar een veel gezondere invulling van een restaurantkaart. Mensen zijn gevoelig geworden aan teveel boter, room en vlees. Net de basis van heel wat klassiekers uit de Frans-Belgische keuken. Naast de gezondere keuken, is de klant ook op zoek naar een meer gevarieerde keuken. Invloeden van overal worden gezien als een verrijking en zorgen ervoor dat menu’s veel internationaler samengesteld worden. En die internationale keuken is vaak ook iets gezonder dan onze klassiekers, wat de trend enkel nog versterkt. Hoewel een goede basis belangrijk is en onze jongeren in de lessen nog steeds een béarnaise leren kloppen, is het duidelijk dat ze een troef in handen hebben, als ze ook kennis hebben van gerechten van over de hele wereld. Zo kunnen ze hun chefs mee inspireren en ook bijstaan bij de voorbereiding van een evenwichtige en uitdagende menukaart. De sessies wereldkeuken zorgen ervoor dat jongeren niet enkel nieuwe gerechten leren kennen, maar kunnen hen ook aanmoedigen om in de keuken aan de slag te gaan met de aangeleerde technieken. Zeker bij jongeren die al in één van de modules van kok les volgen, kunnen zo nieuwe experimenten ontstaan of kruisbestuivingen tussen verschillende keukens uitgetest worden.

Met deze bedenking in het achterhoofd werd samengezeten met enkele betrokken partners om dit concreet te gaan uitwerken.

Van Januari 2017 – April 2017 werden 8 jongeren uit de opleiding hulpkok/kok ondergedompeld in de culinaire tradities van verschillende werelddelen. Op die manier werden voor de verschillende sessies: Spaans, Peruviaans, Ethiopisch, Tunesisch en Indisch gekookt. Als apotheose van deze culinaire verkenning werd op 20/04/2017 een officieel attest uitgereikt met daarop de extra competenties die deze jongeren als hulpkok behaald hadden.